Customer Support
Search:     Advanced search

Lietuvių kalba | Lietuva (Lithuania)

Article ID: 1575
Last updated: 22 Feb, 2019
Revision: 10
Views: 263

Žemiau pateikti dokumentai buvo išversti iš angliško varianto.

Naudotojo vadovas / Trumpas nuorodų vadovas

Title Description Part Number Versija
InCommand Naudotojo vadovas (8 MB) 4004700-LIT L
InCommand Greitas kreipties vadovas (2 MB) 2006394-LIT
Compass Trumpas nuorodų vadovas (1 MB) 2006357-LIT
Ag Leader Integra / Versa Trumpas nuorodų vadovas (1 MB) 2005979-LIT

Ag Leader“ sėklų vamzdžio stebėjimo modulis (3MB)

2006024-LIT L

Hidraulinė žemyn nukreipta jėga – „SureForce® (6MB)

2006038-LIT L

Content last reviewed on: 2/21/19
Reviewed by: SSW