Customer Support
Search:     Advanced search

Slovenčina | Slovensko (Slovakia)

Article ID: 1567
Last updated: 22 Feb, 2019
Revision: 8
Views: 312

Nižšie uvedené dokumenty boli preložené z anglickej verzie.

Príručka obsluhovateľa / Stručná referenčná príručka

Title Description Part Number Revision
InCommand Hiter referenčni priročnik (2 MB) 2006394-SVK Rev A
InCommand Príručka obsluhovateľa (30MB) 4004700-SVK Rev L
Ag Leader Integra Príručka obsluhovateľa (8 MB) 4002083-SVK Rev L
Ag Leader Integra / Versa Stručná referenčná príručka (1 MB) 2005979-SVK Rev H
Versa Príručka obsluhovateľa (7 MB) 4002722-SVK Rev F
Compass Príručka obsluhovateľa (3 MB) 4003964-SVK Rev A
Compass Stručná referenčná príručka (1 MB) 2006357-SVK Rev B
EDGE Stručná referenčná príručka (1 MB) 2005976-SVK Rev A

Monitorovací modul trubice osiva od firmy Ag Leader (3 MB)

2006024-SVK Rev L

Hydraulický prítlak – SureForce® (5 MB)

2006038-SVK Rev L

Content last reviewed on: 2/21/19
Reviewed by: SSW